Ajankohtaista

Takaisin

Asiakkaamme kertovat kokemuksia Tarkkalasta: tällaista on työskennellä meidän kanssamme!

Teetimme loppuvuodesta 2022 asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa kysyimme asiakkaidemme kokemuksia yhteistyöstä kanssamme. Vastausten perusteella asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä palveluidemme joustavuuteen ja toimitusvarmuuteen, alan osaamiseemme sekä hyvään asiakaspalveluun.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti paremmaksi ja meille on tärkeää olla olla asiakkaidemme luottamuksen arvoinen. Suora palaute on kullanarvoista ja siksi teetämmekin vuosittain ulkopuolisella taholla asiakastyytyväisyyskyselyn asiakkaillemme, jotta emme jäisi laakereillemme lepäämään. Meidän oli ilo huomata, että kyselyssä asiakkaamme nostivat vastauksissaan esiin samoja teemoja, joita pidämme itsekin tärkeänä. Etenkin NPS-luvustamme voimme olla erityisen ylpeitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö edelleen jatkaisi toimintamme kehittämistä ja parantamista. Katsotaan tarkemmin, millaista palautetta saimme!

NPS-luku erinomaista tasoa logistiikan ja kuljetuksen alalla

Net promoter score eli NPS-luku antaa arvokasta dataa siitä, kuinka tyytyväisiä yrityksen palveluihin ollaan. Sillä siis mitataan sitä, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi yrityksen palvelua jollekin toiselle henkilölle, esimerkiksi kollegalle tai ystävälle. NPS-luku voi sijoittua -100:n ja +100:n välille, jolloin -100 tarkoittaa, että kukaan ei suosittele yritystä ja +100 sitä, että yrityksellä ei ole arvostelijoita.

Tietty NPS-luku ei automaattisesti tarkoita hyvää tai huonoa tulosta, vaan tulos tulisi aina suhteuttaa siihen, millainen yleinen NPS-taso tietyllä alalla on. Retently-nettisivuston mukaan vuonna 2022 logistiikka- ja kuljetusalan yritysten keskimääräinen NPS-luku on ollut 40. Tarkkala sai asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella NPS-luvuksi 85, jota voidaan pitää erinomaisena tuloksena alallamme. Suurin osa asiakkaistamme suosittelisi meitä siis erittäin mielellään muillekin.

“Yhteistyö on ollut hyvää ja laadukasta. Olen vienyt positiivista viestiä teistä aina eteenpäin
kun tulee puhe biopolttoaineiden kuljetuksista.” *

“Yrityksestä jää hyvä mielikuva ja on helppo kehua.” *

Tarkkala NPS-luku

Tarkkalan tarkkuudella pitää paikkansa myös asiakkaidemme mielestä

Sanomme, että teemme asioita Tarkkalan tarkkuudella. Tällä tarkoitamme työmme tekemistä laadukkaasti, varmalla otteella sekä ammattitaidolla. Asiakkaidemme mielestä Tarkkalan tarkkuudella tekeminen koostuu muun muassa seuraavista teemoista: joustavuus, luotettavuus, ammattitaito, asiakaspalvelu ja toimitusvarmuus, joista saimme erinomaista palautetta kyselyssä. Myös perheyritystaustaamme arvostetaan ja meitä pidetään kilpailukykyisenä toimijana alallamme.

Etenkin joustavuus ja luotettavuus ovat Tarkkalalle tärkeitä arvoja. Pyrimme elämään ja tekemään työtämme arvojemme mukaisesti, ja joustavuutta arvostettiin myös kyselyn tuloksissa. Haluamme olla joustava kumppani niin työntekijöillemme kuin asiakkaillemmekin ja mahdollistaa sen, että asiat ovat järjesteltävissä. Kuljetamme kuormamme aina tarkasti, täsmällisesti ja asiakaslähtöisesti ja olemme sanamme mittainen kuljetusalan kumppani. Myös asiakkaidemme mukaan toimintamme on joustavaa, asiat sujuvat sovitun mukaisesti ilman turhia vääntöjä ja toimitusvarmuutemme voi luottaa:

“Yritys tuottaa laadukkaita, luotettavia palveluita. Yhteistyö on sujuvaa ja joskus tiukoistakin
neuvotteluista huolimatta hyvähenkistä.” *

Meille on tärkeää olla lähellä asiakkaitamme, pitää huolta hyvästä asiakaspalvelusta ja toimia niin, että saamme aikaan parhaimmat ratkaisut. Asiakkaamme olivat sitä mieltä, että palvelumme ovat laadukkaita, ratkomme ongelmat yleensä mutkitta ja asioille löytyy miellyttävä ratkaisu:

“Ongelmia ei siirretä vaan ne ratkotaan. Erittäin iso kiitos hyvästä otteesta!” *

“Yhteistyö on ollut aina ensiluokkaista, ongelmia on mietitty yhdessä ja joustoa ja ratkaisuja on aina löytynyt.” *

Ammattitaitoiset ja hyvinvoivat työntekijät ovat Tarkkalan työyhteisön ja tulevaisuuden menestyksen ydin – vaikka rahti kulkee, mennään meillä silti aina ihminen, ei firma edellä. Nimenomaan ammattitaidostamme saimmekin erikseen kiitosta myös kommenteissa. Etenkin kuskimme ja ajojärjestelijämme saivat asiakkailtamme kehuja:

“Ammattitaitoista porukkaa sekä toimistolla että ratin takana.” *

“Ote asioihin on ammattimainen ja on mukava nähdä, kuinka työntekijätkin arvostavat työnantajaansa.” *

“Yhteistyö toimii hyvin. Jatketaan samaan malliin!” *

Kiitos asiakkaillemme kyselyyn vastaamisesta sekä luottamuksesta! Me jatkamme nöyränä työtä ja palveluidemme kehittämistä entisestään!

Jos sinua kiinnostaisi tehdä yhteistyötä kanssamme, tutustu palveluihimme ja ole meihin yhteydessä, niin katsotaan yrityksellenne paras palveluratkaisu!

*suora lainaus asiakkaan kommentista asiakastyytyväisyyskyselyssä.