Terminaali- ja varastointipalvelut

Tarkkala tarjoaa bioenergian tuottajille ja loppukäyttäjille terminaali- ja varastointipalveluja. Palvelun avulla voidaan varmistaa, että asiakkaalla on aina riittävä määrä bioenergiaa käytettävissään kausivaihteluista huolimatta ja tuotanto rullaa keskeytyksettä.

Kuljetuspalvelujen lisäksi asiakas voi ulkoistaa Tarkkalalle myös biomateriaalin käsittelyn, varastoinnin, valvonnan ja raportoinnin. Tämä takaa, että asiakkaillamme on ympäri vuoden riittävä määrä bioenergiaa käytössään talven käyttöpiikistä huolimatta.

 

”Tarkkala hoitaa Rengon sahan kokonaisurakointina sahan puukenttätoiminnot, aluesiisteyden sekä sahatavaran lähtölogistiikkapalvelut eli varastoinnin, autojen lastaukset, kontitukset jne. Yhteistyömme Tarkkalan kanssa on ollut saumatonta ja toiminut erittäin hyvin kaikkien näiden vuosien ajan. Asioita on viety eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä. Tarkkalan tärkeimpiä vahvuuksia ovat hyvä johtaminen, innovatiivisuus, ammattitaitoinen henkilökunta sekä rohkeus kokeilla uusia asioita”.

Jaakko Vierola
Tehdaspäällikkö, Metsä Fibre

 

Ota yhteyttä


Näin saat meihin yhteyden.

(019) 448 630