Vastuullisuus

Vastuullisuutta sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristön näkökulmasta

Me koemme, että asioita voi tehdä monella tavalla myös kuljetusalalla. Me pidämme tärkeänä vastuullisuuden huomioimista toiminnassamme monesta eri näkökulmasta. Kiinnitämme huomiota niin sosiaaliseen-, taloudelliseen- kuin ympäristövastuuseen ja pidämme huolta laadukkaasta ja turvallisesta palvelusta. Kaikki toimintamme perustuu arvoihimme, joita ovat vastuullisuus, joustavuus ja luotettavuus.

Emme tee työtämme pelkästään Tarkkalan tarkkuudella, vaan myös kestävästi. Katsomme eteenpäin ja tahdomme kehittää toimintaamme yhä parempaan suuntaan myös vastuullisuuden osalta, yhdessä sidosryhmiemme ja asiakkaidemme kanssa.

Tutustu tarkemmin vastuullisuustyöhömme alta!

Ympäristövastuullisuus

Tarkkala antaa oman panoksensa ympäristövastuun eteen. Vaikka kuljetusalalla esimerkiksi päästöt ovat tällä hetkellä vielä väistämätön osa toimintaa alallamme, otamme ympäristövastuun toiminnassamme huomioon aina niin hyvin kuin mahdollista. Meille tärkeitä asioita vastuullisen ja ympäristöystävällisen toiminnan edellytykseksi ovat esimerkiksi polttoaineen kulutuksen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tehokkaan ja ympäristöystävällisen kaluston, sen käytön sekä polttoaineratkaisujen kautta. Lisäksi meille on tärkeää ympäristöystävällisyyden edistäminen ja avoimuus myös sidosryhmiemme suuntaan, tiukimpien ympäristöstandardien noudattaminen, henkilöstömme kouluttaminen ja oman kulttuurimme kehittäminen, jotta jokainen meillä tietäisi ympäristötavoitteemme ja toimisi niiden mukaisesti.

Ympäristölupauksemme

Tarkkala sitoutuu edistämään kestävää kehitystä ja toimimaan vastuullisena ja ympäristöystävällisenä logistiikka- ja kuljetusalan palveluntarjoajana, käyttäen tehokasta ja mahdollisimman ympäristöystävällistä kalustoa asiakkaidemme hyödyksi. Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa alan ympäristöystävällisyyden edistämiseksi, olemme avoimia asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme ympäristötoimiimme liittyen ja varmistamme, että noudatamme tiukimpia ympäristöstandardeja ja -säädöksiä.

Panostamme uudenaikaisen ja ympäristöystävällisen kaluston hankintaan ja ylläpitoon, pyrimme vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia tehokkaalla ajoneuvoteknologialla ja polttoainevalinnoilla, sekä etsimme ja kehitämme uusia innovaatioita ja logistiikkaratkaisuja, jotka edistävät ympäristön suojelua ja resurssien tehokasta käyttöä.

Takaamme henkilökuntamme asianmukaisen koulutuksen ja tietämyksen ympäristöystävällisen toiminnan merkityksestä kannustaen heitä osallistumaan ympäristötoimien kehittämiseen ja jatkuvan parantamisen prosessiin.

Ympäristöjärjestelmä ja -sertifikaatti

Vuonna 2023 otimme käyttöön ympäristöjärjestelmän. Järjestelmäksi valikoituneen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän tavoitteena oli saada kehitettyä ympäristövaikutusten seurantaa ja listata kaikki toimintamme vaikutukset. Vaikka tätä työtä on Tarkkalalla tehty jo aiemmin, halusimme saada työn näkyväksi ja todentaa konkreettisesti tavoitteemme, eri toimenpiteet tavoitteiden eteen ja niiden vaikutukset niin itsellemme kuin asiakkaillemme.

Ekokompassi-sertifikaatti on todiste organisaation panostuksista sen oman ympäristövastuun eteen. Sertifikaatti myönnetään, mikäli yritys on rakentanut Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sekä läpäissyt riippumattoman, ulkopuolisen asiantuntijan tekemän auditoinnin. Auditoinnissa arvioidaan, täyttääkö organisaation ympäristövastuutyö Ekokompassin asettamat 10 kriteeriä. Ottaessamme ensimmäisiä askeleitamme ympäristötavoitteiden asettamiselle, on omiin tarpeisiimme ja toimintamme kokoon nähden Ekokompassi sopiva järjestelmä. Ekokompassi antaa hyvät valmiudet siirtyä tulevaisuudessa ISO 14001 -standardin piiriin toimintamme kehittyessä kokonaisvaltaisen ympäristöjohtamisen suuntaan.

Tutustu Ekokompassiin tarkemmin

Turvallisuus ja laatu

Tarkkalalla laatu ja turvallisuus lähtevät liikkeelle vahvasta arvopohjasta, joka ohjaa kaikkea tekemistämme. Vastuullisuus, luotettavuus ja joustavuus ovat niitä asioita, joihin tähtäämme aina arjessamme ja meille on ehdotonta tehdä työmme aina asiakkaan vaatimien korkeimpien laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaan. Meillä lukee jo strategiassa, että rakennamme yhdessä työntekijöidemme kanssa laatua ja toimitusvarmuutta. Samalla huolehdimme, että tapamme tehdä on vastuullista, turvallista ja luotettavaa. Meillä on käytössä laadunvalvontajärjestelmän, jonka tarkoituksena on seurata, mitä kentällä tapahtuu. Rakennamme parhaillaan myös laatu- ja toimintakäsikirjaa, jolla tähdätään laatuun ja turvallisuuteen liittyvien ISO 9001- ja ISO 45001 -standardien sertifiointiin. Lisäksi laatuun ja turvallisuuteen panostetaan työntekijöiden hyvillä perehdytyksillä sekä vuosittaisilla koulutuksilla.

Huolellisuus, ennakointi ja toisten huomioon ottaminen ovat niitä tekijöitä, joilla varmistetaan sekä työntekijöiden oma turvallisuus että laadukas palvelu asiakkaillemme.

>> Lue lisää laadusta ja turvallisuudesta

Vastuullisuus

Me toimimme lakien, asetusten ja asiakkaiden vaatimusten mukaan.

Luotettavuus

Me pidämme kiinni siitä, mitä on sovittu.

Joustavuus

Meidät tavoittaa 24/7.

Arvomme

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

"*" näyttää pakolliset kentät

Mitä yhteydenottosi koskee?