Ajankohtaista

Takaisin

Tarkkalalla laatu ja turvallisuus ovat jo erinomaisella tasolla, mutta aina voi parantaa

Mitä tarkoittaa käytännössä se, että tekemisemme on laadukasta ja turvallista? Entä millaisia ovat laadukkaat tehdas- ja kuljetuspalvelut? Meillä syyskuussa 2023 aloittanut laatu- ja turvallisuusvastaava Petri Laakkonen kertoo, mistä tekijöistä laatu ja turvallisuus Tarkkalalla koostuvat sekä mitä ajankohtaista näihin teemoihin liittyen on kehityksen alla vuonna 2024.

Tarkkalan työntekijä huolehtii auton turvallisuudesta, siisteydestä ja laadusta puhdistamalla

Turvallista ja laadukasta tekemistä jo ennestään – silti aina voi kehittyä

Tarkkalalla laatu ja turvallisuus lähtevät liikkeelle vahvasta arvopohjasta, joka ohjaa kaikkea tekemistämme. Vastuullisuus, luotettavuus ja joustavuus ovat niitä asioita, joihin tähtäämme aina arjessamme ja meille on ehdotonta tehdä työmme aina asiakkaan vaatimien korkeimpien laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaan. Vaikka tekemisemme on jo nyt laadukasta ja turvallista, kehitettävää löytyy aina ja haluamme pyrkiä yhä parempaan.

Turvallisuus- ja laatuvastaavamme Petri Laakkonen on kulkenut Tarkkalalla pitkän tien ensin kuskista ajojärjestelytiimiin ja nyt nykyisiin tehtäviinsä, jonka lisäksi hän on toiminut myös 10 vuotta työsuojeluvaltuutettuna. Nykyinen turvallisuus- ja laatuvastaavan työ koostuu muun muassa laskutuksesta, koulutuksista, kulkulupien kuntoon hoitamisesta sekä kaikista turvallisuus- ja laatuasioihin liittyvistä tehtävistä etenkin tehdaspalveluiden puolella. Petrin työ pitää osaltaan huolen, että saamme kiinnitettyä näihin teemoihin huomiota aiempaa laajemmalla skaalalla.

– On ollut mielenkiintoista luoda ikään kuin tyhjästä tätä hommaa, kun on kyseessä uusi rooli. Joka viikko oppii uutta. Meillä on asiat hyvällä mallilla, mutta ainahan on parannettavaa, Petri kertoo.

Tarkkalalla laatu ja turvallisuus koostuvat monesta pienestä tekijästä

Meillä Tarkkalalla lukee jo strategiassa, että rakennamme yhdessä työntekijöidemme kanssa laatua ja toimitusvarmuutta. Samalla huolehdimme, että tapamme tehdä on vastuullista, turvallista ja luotettavaa. Petrin mielestä Tarkkalalla laatu ja turvallisuus koostuvat kokonaisuudesta, jonka sisällä on useampi pieni asia:

– Huolellisuus, ennakointi ja toisten huomioon ottaminen ovat niitä tekijöitä, joilla varmistetaan sekä työntekijöiden oma turvallisuus että laadukas palvelu asiakkaillemme. Loppujen lopuksi se ei vaadi paljoa: kiire pois ja keskitytään.

Tarkkalalla laatuun ja turvallisuuteen panostetaan myös hyvillä perehdytyksillä sekä vuosittaisilla koulutuksilla. Vuoden 2024 koulutuspäivän pääteemana tulee olemaan “turvallisuus, laatu ja ennakointi”.

– Kaikki lähtee sieltä alkuperäisestä perehdytyksestä, kun on taloon tultu. Myös luotettavuus lisää laatumielikuvaa: olemme silloin asiakkaan luona, kun on sovittu. Laadukas kalusto ja hyvä henkilökunta varmistavat, että luotettavuutemme pitää paikkansa, hän lisää.

Turvallisesti ja laadukkaasti myös tulevina vuosina – mitä ajankohtaista laatu- ja turvallisuusrintamalla?

Viimeisen vuoden aikana laatu- ja turvallisuussaralla on tapahtunut paljon ja vuosi 2024 jatkaa samaa linjaa. Yksi vuoden 2024 laatutavoitteista on vahinkojen puolittaminen verrattuna viime vuoden määrään. Turvallisuustaivoitteena on, että tänä vuonna tapahtuisi 0 tapaturmaa. Liityimme vuoden 2023 lopulla Nolla tapaturmaa -foorumiin, joka tarjoaa tietoa, parhaita käytäntöjä, ideoita ja materiaalia työpaikoille turvallisuuden edistämiseksi. Tätä kautta olemme saaneet hyvää materiaalia omaan käyttöömme ja tiedottamisen tueksi.

Iso turvallisuuteen ja laatuun liittyvä asia on viime vuonna käynnistynyt Tarkkalan tarkkuudella -turvallisuuskampanja.

– Kampanjan tarkoituksena on saada Tarkkalan työntekijät kiinnittämään omassa arjessaan huomiota turvalliseen tekemiseen sekä muistuttaa Tarkkalan tarkasta tekemisestä, joka tuottaa asiakkaillemme arvoa. Työturvallisuus, ohjeiden noudattaminen, tarkka tekeminen sekä itsestä ja muista huolehtiminen varmistavat hyvät työolosuhteet. Jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan. Lisäksi nämä asiat ovat pohja Tarkkalan tarkalle palvelulle ja laadulle.

Kampanjan aikana lisätään työntekijöiden tietoisuutta erilaisista mahdollisista tilanteista, joissa työtapaturmia voi sattua, kehotetaan pitämään huolta turvallisesta työympäristöstä sekä kiinnittämään huomiota omaan työskentelyyn. Henkilöstön tiedotuksessa hyödynnetään sisäisen viestinnän kanavia sekä työpaikan seinälle kiinnitettäviä julisteita

Lisäksi olemme rakentaneet laadunvalvontajärjestelmän, jonka tarkoituksena on seurata, mitä kentällä tapahtuu. Petri korostaa, että tarkoituksena on ainoastaan seurata, löytyykö itse kohteista kehitettävää, ei kytätä toisten toimintaa.

– Järjestelmällä ei kytätä ketään, vaan se tähtää siihen, että jokaisella työmaalla olisi prosessit kunnossa. Seuraamme järjestelmän avulla sisäisesti entistä järjestelmällisemmin yleistä siisteyttä, järjestystä, koneiden kuntoa ja suojavarusteiden käyttöä.

Lisäksi yhtenä isona projektina rakennamme parhaillaan laatu- ja toimintakäsikirjaa. Tällä tähtäämme laatuun ja turvallisuuteen liittyvien ISO 9001- ja ISO 45001 -standardien sertifiointiin, joka tapahtuu keväällä 2024. Ympäristön osalta meillä on tällä hetkellä käytössä vuonna 2023 sertifioitu Ekokompassi. Tarkoituksena on, että nykyisen ympäristösertifikaatin mennessä vanhaksi meillä on myös ympäristön osalta valmiudet sertifioida ISO 14001 -standrardi.

Kohti turvallisempaa ja entistä laadukkaampaa tekemistä! Jos haluat tutustua tarkemmin tapaamme tehdä työtä, lue Versowoodin kokemuksia sekä tutustu tehdaspalveluidemme arkeen.