Ajankohtaista

Takaisin

Ekokompassi-sertifikaatti osoittaa, että Tarkkala tekee oman panoksensa ympäristövastuun eteen

Kerroimme edellisessä blogissamme uuden ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta sekä ympäristötavoitteistamme. Nyt olemme saaneet myös sertifioinnin panostuksestamme ympäristövastuullisuuden huomioimiseen ja sen edistämiseen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Ekokompassi ympäristösertifikaatti

Mikä on Ekokompassi-sertifikaatti?

Ekokompassi-sertifikaatti on todiste organisaation panostuksista sen oman ympäristövastuun eteen. Sertifikaatti myönnetään, mikäli yritys on rakentanut Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sekä läpäissyt riippumattoman, ulkopuolisen asiantuntijan tekemän auditoinnin. Auditoinnissa arvioidaan, täyttääkö organisaation ympäristövastuutyö Ekokompassin asettamat 10 kriteeriä.

Sertifikaatti on keino todentaa organisaation ympäristövastuun taso paitsi organisaation kumppaneille ja asiakkaille, myös yrityksen omille työntekijöille. Ekokompassi-sertifikaatti on myös arvostettu keino todentaa ympäristövastuun taso eri kilpailutuksissa. Toisaalta meille on tärkeää jatkossa edellyttää ympäristövastuullisuutta entistä tarkemmin myös omilta alihankkijoiltamme.

Miksi Ekokompassi?

Ekokompassi on kehitetty erityisesti pk-yritysten tarpeisiin ja se antaa työkalut konkreettisten tekojen tekemiseen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Me perheyrityksenä koimme, että ottaessamme ensimmäisiä askeleitamme ympäristötavoitteiden asettamiselle, on omiin tarpeisiimme, toimintamme kokoon nähden ja juuri tähän hetkeen Ekokompassi oikea ja meille konkretiaa tuova valinta. Ekokompassi antaa meille myös hyvät valmiudet siirtyä tulevaisuudessa ISO 14001 -standardin piiriin toimintamme kehittyessä kokonaisvaltaisen ympäristöjohtamisen suuntaan vielä entisestään.

Kuinka prosessi sertifiointiin eteni?

Järjestelmän käyttöönotto käynnistyi ympäristövaikutusten tunnistamisella eri toimintojen osalta. Luonnollisesti meillä suuri osa päästöistä tulee autokuljetuksista sekä kalustoon liittyvistä hankinnoista, joissa vaikutukset ovat väistämättömiä tällä hetkellä. Muita tekijöitä ovat esimerkiksi jätteet ja erilaisten vaarallisten aineiden käyttö, sekä esimerkiksi henkilöstön lahjojen vastuulliset tuotantotavat.

Kun eri vaikutukset oli tunnistettu, käynnistettiin pohdinta sen osalta, kuinka vaikutuksia saadaan vähennettyä ja määrittelimme tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit niiden osalta. Lisää tavoitteista ja toimenpiteistä voit lukea edellisestä blogista. Nyt lopulta meillä on tiedossa koko konsernimme eri osien ympäristövaikutukset, niiden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tällä hetkellä olemme siinä vaiheessa, että toteutamme jatkuvasti ympäristöohjelmaamme ja pidämme jatkuvasti huolta henkilöstömme osaamisesta, jotta tavoitteemme ovat tiedossa jokaisella.

Ekokompassi prosessi

Kuva: Ekokompassi, ympäristöjärjestelmän käyttöönotto

Tarkkala on nyt ympäristösertifioitu yritys

Läpäisimme syyskuussa 2023 auditoinnin, jonka myötä saimme Ekokompassi-ympäristösertifikaatin. Meillä on nyt siis virallinen todiste panostuksistamme ympäristövastuun eteen.

Auditoinnin suoritti ulkopuolinen, riippumaton taho, joka kiinnitti huomiota kymmeneen, ennalta määriteltyyn kriteeriin. Auditointi suoritetaan ensimmäisen kerran, kun ympäristöjärjestelmä on saatu rakennettua ja ympäristöohjelmaa on alettu toteuttamaan. Tässäkään asioissa ei kuitenkaan voida jäädä laakereilleen lepäämään – jotta saamme pitää sertifikaatin jatkossakin, uusitaan auditointi aina kolmen vuoden välein.

Auditoinnissa tarkasteltiin seuraavia kriteerejä:

  1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.
  2. Organisaatiolla on nimetty Ekokompassi-yhteyshenkilö.
  3. Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.
  4. Organisaatiolla on ympäristölupaus, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
  5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
  6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätelain vaatimusten mukaisesti.
  7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
  8. Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.
  9. Organisaatio laatii asiantuntijamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kolmelle ympäristövastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.
  10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Millaisiin ympäristöasioihin me kiinnitämme toiminnassamme huomiota? Käy lukemassa edellinen blogimme ja ota yhteyttä, mikäli yhteistyö kanssamme kiinnostaa!

Lue lisää Ekokompassista