Ajankohtaista

Takaisin

Uusi ympäristöjärjestelmä tuo Tarkkalan ympäristötavoitteet ja -toimenpiteet esiin entistä näkyvämmin

Vuonna 2022 Tarkkalalla päätettiin ottaa käyttöön uusi ympäristöjärjestelmä, jotta pystymme kiinnittämään entistä enemmän ja järjestelmällisemmin huomiota ympäristöasioihin toiminnassamme. Vaikka ympäristötyötä on tehty jo aiemmin, on sen todentaminen järjestelmän myötä helpompaa niin itsellemme kuin myös muille.

Tarkkalan auto ajaa kesällä vihreässä ympäristössä

Mitä ympäristötavoitteita ja -toimenpiteitä meillä on?

Vuonna 2022 teimme päätöksen ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmäksi valikoituneen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän tavoitteena oli saada kehitettyä ympäristövaikutusten seurantaa ja listata kaikki toimintamme vaikutukset. Vaikka tätä työtä on Tarkkalalla tehty jo aiemmin, halusimme saada työn näkyväksi ja todentaa konkreettisesti tavoitteemme, eri toimenpiteet tavoitteiden eteen ja niiden vaikutukset niin itsellemme kuin asiakkaillemme. Nyt, kun järjestelmäprojekti on loppusuoralla syksyllä 2023, on hyvä tarkastella millaisia tavoitteita määritimme ja mitä aiomme tavoitteidemme eteen tehdä.

Teimme osana järjestelmän käyttöönottoa oman ympäristölupauksemme, joka kuuluu seuraavasti:

”Tarkkala sitoutuu edistämään kestävää kehitystä ja toimimaan vastuullisena ja ympäristöystävällisenä logistiikka- ja kuljetusalan palveluntarjoajana, käyttäen tehokkainta ja ympäristöystävällisintä kalustoa asiakkaidemme hyödyksi. Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa alan ympäristöystävällisyyden edistämiseksi, olemme avoimia asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme ympäristötoimiimme liittyen ja varmistamme, että noudatamme tiukimpia ympäristöstandardeja ja -säädöksiä.

Panostamme uudenaikaisen ja ympäristöystävällisen kaluston hankintaan ja ylläpitoon, pyrimme vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia tehokkaalla ajoneuvoteknologialla ja polttoainevalinnoilla, sekä etsimme ja kehitämme uusia innovaatioita ja logistiikkaratkaisuja, jotka edistävät ympäristön suojelua ja resurssien tehokasta käyttöä.

Takaamme henkilökuntamme asianmukaisen koulutuksen ja tietämyksen ympäristöystävällisen toiminnan merkityksestä kannustaen heitä osallistumaan ympäristötoimien kehittämiseen ja jatkuvan parantamisen prosessiin.”

Meille tärkeitä asioita vastuullisen ja ympäristöystävällisen toiminnan edellytykseksi ovat siis esimerkiksi polttoaineen kulutuksen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tehokkaan ja ympäristöystävällisen kaluston, sen käytön sekä polttoaineratkaisujen myötä, ympäristöystävällisyyden edistäminen ja avoimuus myös sidosryhmiemme suuntaan, tiukimpien ympäristöstandardien noudattaminen sekä henkilöstömme kouluttaminen ja oman kulttuurimme kehittäminen, jotta jokainen meillä tietäisi ympäristötavoitteemme ja toimisi niiden mukaisesti. Lisäksi kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota myös hankintoihimme.

Asioita voi tehdä monella tavalla myös kuljetusalalla

Vastuullisuus on myös yksi arvoistamme. Näemme, että ympäristövastuullisuus on yksi osa tätä kokonaisuutta. Kuljetusalan ympäristövastuusta puhuttaessa on hyvä muistaa, ettei ihmeitä pysty tekemään, sillä esimerkiksi päästöt ovat tällä hetkellä väistämätön osa toimintaa alallamme, eikä niitä saada täysin nollaan juuri nyt. Koemme kuitenkin, että asioita voidaan tästä huolimatta tehdä monella tavalla. Yksi tapa on ottaa omassa toiminnassa nämä asiat huomioon niin hyvin ja ympäristöä kunnioittavasti kuin mahdollista – pyrkien mahdollisimman hyvään, vaikkei nollille päästäisikään.

Pian ilmestyvätä blogin toisesta osasta voit lukea lisää saamastamme Ekokompassi-ympäristösertifikaatista ja sertifiointiprosessista!

Lue lisää arvoistamme aiemmasta blogistamme