Ajankohtaista

Takaisin

Tarkkalaisuuden ytimessä – Tarkkalan arvot koostuvat vastuullisuudesta, luotettavuudesta ja joustavuudesta

Mitä tarkkalalaiset arvot tarkoittavat meille ihan käytännössä ja miten ne näkyvät toiminnassamme ja arjessamme? Meille tärkeää on tehdä se, mitä lupaamme asiakaslähtöisesti ja joustavasti. Jos joskus jotain menee pieleen, nostetaan käsi ylös virheen merkiksi ja korjataan tilanne. Asiakkaidemme ja työntekijöidemme kuunteleminen on meille eduksi, koska siten voimme rakentaa parempia ja kilpailukykyisempiä palveluita ja houkutella parhaat tekijät tiimimme. Kun ymmärtää muitakin kuin itseään, on pitkäjänteiselle toiminnalle paremmat edellytykset.

Tarkkalan arvot

Vastuullisuus koostuu sosiaalisesta- ja ympäristövastuusta sekä läpinäkyvyydestä

Tarkalan vastuullisuus koostuu monesta tekijästä, joiden keskiössä on erityisesti sosiaalinen vastuu. Meille se tarkoittaa toki lakien, asetusten ja sopimusten noudattamista ja niiden mukaisesti tekemistä, mutta myös kunnioitusta toisiamme kohtaan – oli kyseessä sitten työkaveri, alainen, esihenkilö tai asiakas. Lisäksi haluamme olla vastuullisia olemalla myös läpinäkyvä, rehti ja reilu kumppani sekä työnantaja.

Ollaksemme entistä parempi työnantaja työntekijöillemme sekä kumppani asiakkaillemme, kehitämme sisäistä viestintää ja yrityskulttuuriamme. Erityisesti yhteisten käytänteiden sekä tiedottamisen selkeyttäminen, esihenkilötyön merkityksen vahvistaminen sekä yhteisen kulttuurin rakentaminen ovat niitä teemoja, joiden kanssa työskentelemme parhaillaan. Vaikka työkaluja on päästy jo juurruttamaan arkeen, on sisäisen viestinnän ja yrityskulttuurin rakentaminen pitkän tähtäimen työtä, joka jatkuu edelleen.

>> Voit käydä lukemassa lisää sisäisen viestinnän ja yrityskulttuurin kehittämisestä aiemmasta blogistamme

Tarkkalalla kiinnitetään huomiota myös ympäristövastuullisuuteen, jonka rooli korostuu tulevaisuudessa. Koko kuljetusala on tällä hetkellä murrosvaiheessa keskeisimpien tulevaisuuden polttoaineiden näkökulmasta: millä raskaat kuljetukset liikkuvat tulevaisuudessa? Tuleeko kyseessä olemaan biodiesel, sähkö, vety, vai jokin muu? Varmasti lähitulevaisuudessa saadaan tähän vastauksia ja Tarkkala kehittyy sen mukaan. Jo nyt kiinnitämme huomiota laitteiden energiatehokkuuteen sekä mahdollisimman hyvään reittisuunnitteluun, jotta kuormat kulkevat tehokkaasti ja sitä kautta päästöjä vähentäen.

Tarkkala kulkee kestävästi

Luotettavuus: “Sanansa mittainen kumppani”

Kuten usein sanomme, me teemme sen, mitä lupaammekin. Kaikki lähtee rullaamaan siitä, että autot ja koneet lähtevät aamuisin liikenteeseen silloin, kun niiden kuuluukin. Me kuljemme asiakkaidemme rinnalla ja tuomme varmuutta heidän arkeensa. Meidän kanssamme voi aina luottaa siihen, että asiat hoidetaan sovitusti — Tarkkalan tarkkuudella. Kun olemme asiakkaalle heidän arjessaan näkymättömiä, voimme sanoa onnistuneemme.

Osana luotettavuutta pidämme huolta kannattavuutemme säilymisestä ja siitä, että meillä on ajanmukaiset laitteet ja kuljetuskalusto. Tällöin meillä on parhaat eväät tarjota kilpailukykyiset ja luotettavat palvelut asiakkaillemme. Toisaalta luotettavalla ja tuoreella kalustolla on myös henkilöstömme mukavampi ja turvallisempi työskennellä.

Pyrimme olemaan joustavia ja järjestämään muutokset parhain päin

Haluamme aidosti pyrkiä järjestämään erilaiset yllättävät muutokset aikatauluista ja reittimuutoksista vapaapäivätoiveisiin, ja miettimään vaihtoehtoja yhdessä, jotta lopputulos olisi sellainen, johon kaikki ovat tyytyväisiä, oli kyseessä sitten asiakkaamme tai työntekijämme. Kun meiltä tullaan kysymään mahdollisuuksia muutoksiin, emme siis lähtökohtaisesti koskaan halua sanoa heti ensimmäisenä “ei onnistu”, vaikka toki mahdottomiakin tilanteita voi tulla välillä vastaan. “Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”. Kun ollaan joustavia puolin ja toisin, toimii myös vuoropuhelu ja yhteistyö paremmin!

Mikä muu meille on tärkeää?

Me haluamme katsoa tulevaisuuteen avoimin mielin ja olla kuljetusalan edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Tämä tarkoittaa meille sitä, että haluamme tutkia asioita etukäteen mieluummin kuin tulla perässä kopioiden. Kuljetusalan ollessa polttoaineiden osalta murrosvaiheessa ja digitalisaation laukatessa jo kovalla vauhdilla, on yritysten oltava vahvasti muutosten kyydissä ja löydettävä uusia keinoja toimia tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Me haluamme olla innovatiivisia, jotta pysymme muutosten matkassa etupenkillä jatkossakin!

Kuljemme kestävästi. Oletko kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme tai olisiko uusi työpaikka kiikarissa? Ota meihin yhteyttä tai käy tutustumassa avoimiin työpaikkoihimme!