Tehdaspalvelut

Tarkkala tarjoaa asiakkailleen yksilöllisesti räätälöityjä palvelukokonaisuuksia. Näiden kokonaisvaltaisten ratkaisujen avulla voidaan varmistaa, että asiakkaiden tuotanto rullaa sujuvasti ja oikeat materiaalit saadaan oikeisiin osoitteisiin oikeaan aikaan.

Luotettavien ja täsmällisten kuljetuspalvelujen lisäksi asiakas voi ulkoistaa Tarkkalalle tehtaiden sisäisiä palveluja, kuten pyöreän puun käsittelyn, valvonnan, tavaran lastaukset, lähetykset, varastoinnin sekä raportoinnin.

Me pidämme kiinni siitä, mitä on sovittu ja olemme 24/7 tavoitettavissa. Tämä takaa, että pystymme reagoimaan asiakkaidemme tarpeisiin ketterästi ja varmistamaan, että asiakkaiden tuotanto rullaa keskeytyksettä.

 

”Tarkkala hoitaa Rengon sahan ja Lohja kerto/LVL tehtaan hakkeiden ja muiden sivutuotteiden kuljetukset. Yhteistyömme Tarkkalan kanssa on sujunut erinomaisesti jo vuosikymmeniä, sillä Tarkkalan asenne asioihin on aina ratkaisukeskeinen, eikä mikään tunnu olevan mahdotonta hoitaa mallikkaasti. Tarkkalan vahvuuksia ovat pitkäjänteinen sitoutuminen, joustavuus, jatkuva kehitystyö, yhteisöllisyys sekä kustannustehokkuus”.

Timo Yli-Hukkala
Resource Manager, Metsä Group

 

”Tarkkala hoitaa Rengon sahan kokonaisurakointina sahan puukenttätoiminnot, aluesiisteyden sekä sahatavaran lähtölogistiikkapalvelut eli varastoinnin, autojen lastaukset, kontitukset jne. Yhteistyömme Tarkkalan kanssa on ollut saumatonta ja toiminut erittäin hyvin kaikkien näiden vuosien ajan. Asioita on viety eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä. Tarkkalan tärkeimpiä vahvuuksia ovat hyvä johtaminen, innovatiivisuus, ammattitaitoinen henkilökunta sekä rohkeus kokeilla uusia asioita”.

Jaakko Vierola
Tehdaspäällikkö, Metsä Fibre

 

Ota yhteyttä


Näin saat meihin yhteyden.

(019) 448 630