Ajankohtaista

Takaisin

Tarkkala panostaa sisäisen viestinnän ja yrityskulttuurin kehittämiseen paremman työpaikan mahdollistamiseksi

Olemme alkaneet kehittää sisäistä viestintää ja yrityskulttuuria, jotta olisimme entistä parempi työpaikka työntekijöillemme ja parempi kumppani asiakkaillemme. Erityisesti yhteisten käytänteiden sekä tiedottamisen selkeyttäminen, esihenkilötyön merkityksen vahvistaminen sekä yhteisen kulttuurin rakentaminen ovat niitä teemoja, joiden kanssa työskentelemme parhaillaan. Vaikka työkaluja on päästy jo juurruttamaan arkeen, on sisäisen viestinnän ja yrityskulttuurin rakentaminen pitkää peliä.

Tarkkalan omistajat sisäisen viestinnän teemojen äärellä

Matkalla etsimässä tarkkalalaista yrityskulttuuria, yhtenäisiä käytäntöjä ja parempaa viestintää

Kuinka kaikki työntekijät saavat perehdytyksessä samat tiedot yrityksen kasvaessa? Miten varmistaa yhteisen yrityskulttuurin näkyminen kaikille liikkuvassa vuorotyössä? Kuinka voisimme parantaa esihenkilötyön käytäntöjämme entisestään?

Näiden kysymysten äärellä olemme pyörineet jo hetken, kun päätimme alkaa kehittää omaa yrityskulttuuriamme sekä sisäisen viestinnän toimintatapoja. Nopean kasvun alla vauhti on ollut huimaa ja sitä myöten heräsi halu panostaa työntekijäkokemukseen ja yrityskulttuurin kehittämiseen työyhteisöviestinnän kautta.

– Tarkkala on ollut nopean kasvun alla. Huomasimme jossain vaiheessa, että kulttuurin ja arvojen vieminen henkilöstön keskuuteen vaatii yhteisiä käytäntöjä, jotta sama tieto saadaan vietyä kaikille, kertoo toimitusjohtaja Petri Tarkkala.

Tavoitteena on ollut erityisesti johdon ja esihenkilöiden viestinnän kehittäminen, tarkkalalaisen kulttuurin vahvistaminen sekä onnistumisten ja palautteen näkyminen jokaisen arjessa. Toisaalta kehitystyö edistää myös sosiaalista vastuullisuutta, sillä haluamme pitää kiinni siitä, että työntekijämme kokisivat meidät hyväksi ja mukavaksi työpaikaksi. Liikkuva vuorotyö tuo osansa yhteisen yrityskulttuurin kehittämiselle, emmekä halua, että työntekijämme kokevat olevansa yksin, vaan osa meitä ja meidän työyhteisöämme, Tarkkalaa. Jokaista tarvitaan: jokaisen panos on tärkeä ja ilman sitä emme onnistu. Toimenpiteitä on lähdetty kehittämään yhdessä ulkoisen kumppanin, Aava & Bangin kanssa.

Mitä on saatu aikaan tähän mennessä ja mitä on työn alla?

Jo tähän mennessä sisäisen viestinnän kehittäminen on tuonut tekemiseemme säännöllisyyttä, järjestelmällisyyttä sekä ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen kehitystä. Arvoja ja strategiaa on tarkasteltu ja kirkastettu niin johdolle kuin työntekijöillekin. Sisäistä viestintää varten on myös kehitetty oma vuosikello, joka kertoo, mitä sisäisen viestinnän ja yrityskulttuurin osalta tapahtuu ympäri vuoden. Näin pysymme kärryillä tulevista toimenpiteistä ja siitä, mitä tuleman pitää.

Yhtenä isona teemana kehitystyössä on ollut esihenkilöiden ja johdon viestintäroolien vahvistaminen. Jotta toimenpiteet eivät jäisi vain pinnalliseksi sanahelinäksi, juurrutetaan niitä totta kai hiljalleen myös arkeen. Keskusteluyhteyden tiivistäminen ja esihenkilötyön merkityksen korostaminen työntekijöiden arkeen on ollut meille merkityksellistä etenkin työntekijäkokemuksen näkökulmasta, ja siksi haluamme kehittää esihenkilön ja työntekijän välisen suhteen tärkeyttä. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön myös kuukausipulssin, jossa työntekijöiden ajatuksia, tuntemuksia ja kuormitusta kysytään kuukausittain.

– Ylipäänsä tällä kehitystyöllä tavoitellaan sitä, että olisimme yrityksenä avoimempia, tieto kulkisi paremmin ja kaikilla olisi tunne siitä, että on tarpeellinen ja merkityksellinen osa työyhteisöä, Petri kertoo.

Pitkä matka edessä kuljettavana

Vaikka työkaluja ja oppeja on jo päästy hieman juurruttamaan arkeenkin, ei sisäisen viestinnän ja yrityskulttuurin kehittyminen tapahdu hetkessä, vaan vaatii työtä jatkuvasti. Kehitystyö on edelleen kesken ja mitä enemmän uusia eväitä saadaan, jalkautetaan niitä sitä mukaa myös henkilöstölle. Kehitystyö on pitkää, kärsivällistä peliä, ei yksittäinen sprintti. Työtä on siis vielä paljon edessä ja kehittäminen jatkuu edelleen, eikä varmasti lopu missään vaiheessa!

Suurin oivallus on Petrin mukaan prosessissa ollut se, kuinka monitahoinen ja tärkeä käsite sisäinen viestintä on:

– Aiemmin ajattelin sisäisen viestinnän tarkoittavan tiedottamista. Nyt olen tajunnut, että se on paljon muutakin! Kaikki lähtee arjen pienistä teoista. Huomioi työkaverit ja kohtele kaikkia ympärilläsi niin kuin toivoisit itseäsikin kohdeltavan, näin saadaan hyvä kiertämään.

Kiinnostaisiko sinua työskennellä meillä? Käy kurkkaamassa avoimet työpaikkamme!