Ajankohtaista

Takaisin

Kuljetusalan tulevaisuus takaa tehokkaat ja turvalliset kilometrit

Kuljetusalan tulevaisuus tuo mukanaan uusia innovaatioita. Nykyaikaiset ja polttoainetaloudelliset kuorma-autot ovat täynnä uutta ja älykästä teknologiaa, jonka avulla autoja voidaan käyttää tehokkaammalla ja turvallisemmalla tavalla. Autoilla riittää kuljetettavaa, joten tämä säästää niin kustannuksia kuin luontoa.

Kuljetusalan tulevaisuus: Tarkkalan rekka kulkee taloudellisesti ja turvallisesti

Suomalaisella puulla on vientiä. Sellun sekä innovatiivisten puutuotteiden kysyntä on kasvanut, puukauppa käy ja tämä kysynnän kasvu näkyy myös Suomen teillä, sillä kuten Tarkkalan Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja Petri Tarkkala toteaa, mekaanisen metsäteollisuuden kuorma-autoilla riittää nyt kuljetettavaa.

Yllin kyllin bioa kuljetettavaksi

Tarkkalan Kuljetus Oy tarjoaa logistiikkapalveluja metsä- ja energiateollisuudelle. 70-vuotiaan perheyhtiön nykyaikaiset ja vähäpäästöiset täysperävaunuyhdistelmät kuljettavat vuodessa noin miljoona tonnia sahojen sivutuotekuljetuksia sekä kierrätys- ja biopolttoaineita.

Bioenergiasektorin tulevaisuuden näkymät ovat valoisat, sillä Suomeen kohoaa koko ajan uusia, kivihiilestä luopuvia lämpö- ja voimalaitoksia, jotka vievät meitä vaiheittain kohti fossiilitonta ja ilmastoneutraalia energiantuotantoa.

”Nämä uusiutuvaa energiaa hyödyntävät biolämpö- ja biovoimalaitokset tarjoavat Tarkkalan Kuljetuksen kaltaisille logistiikkayrityksille yllin kyllin bioa kuljetettavaksi myös tulevaisuudessa”, sanoo Metsä ja Bioenergia Klinikka Oy:n toimitusjohtaja Juha Hyvärinen.

Kuljetusalan tulevaisuus perustuu kestävään kehitykseen

Tämän päivän puu- ja puusta saatavien sivutuotteiden kuljetukset perustuvat kestävään kehitykseen. Kuorma-autojen polttoainetaloutta parannetaan jatkuvasti ja tieverkkoamme käyttävät autot, jotka kulkevat pidemmälle vähemmällä polttoaineella ja kuormittavat ympäristöä koko ajan entistä vähemmän. Lisäksi vaihtoehtoisia polttoaineratkaisuja kehitetään jatkuvasti.

Nykyaikaiset kuorma-autot ovat myös täynnä uutta ja älykästä teknologiaa, jonka avulla kuljettajien ajotavoista voidaan kerätä ajon aikana arvokasta tietoa. Tämän tiedon avulla voidaan vähentää autojen polttoaineen kulutusta, kaluston kulumista sekä hiilidioksidipäästöjä.

”Nykytekniikan ja autojen antaman palautteen avulla voidaan myös parantaa työ- ja liikenneturvallisuutta, mikä on äärettömän tärkeää, kun liikenteessä ollaan raskaitten massojen kanssa”, sanoo Metsä ja Bioenergia Klinikka Oy:n Juha Hyvärinen.

Turvallista ja sujuvaa ajoa

”Kuorma-autojen analyysityökalut antavat myös kuljettajille reaaliaikaista palautetta ajosuorituksesta”, sanoo Tarkkalan Kuljetuksen toimitusjohtaja Petri Tarkkala.

”Tämä palaute on oiva tapa kannustaa ja kouluttaa kuljettajia taloudelliseen ajotapaan eli sujuvaan ja turvalliseen ajoon, jonka avulla voidaan säästää huomattavasti polttoainetta ja vähentää samalla liikenteen hiilidioksidipäästöjä sekä onnettomuuksia”, sanoo Petri Tarkkala.

”Suurimmat säästöt syntyvät tien päällä kuitenkin siitä, että ajoreitit optimoidaan mahdollisimman järkeviksi, eikä autoilla ajella turhaan edestakaisin. Taloudelliset lenkit palvelevat aina parhaiten niin liiketoimintaa kuin ympäristöäkin”, toteaa Petri Tarkkala lopuksi.

Tutustu kuljetuspalveluihimme