Referenssit

Takaisin

Koskisen Oyj: Sivutuoterahtia, merikontteja ja biokaasuautoa

Tarkkala Koskisen biokaasuauto

Koskisen Oyj on yli satavuotias suomalainen puutuoteyhtiö, joka jalostaa puuta muun muassa sahatavaraksi, vaneriksi ja lastulevyksi. Tarkkala on toiminut Koskisen kuljetuspalveluiden kumppanina jo yli 10 vuoden ajan. Yhteistyö on pitänyt sisällään Koskisen sivutuoterahtien sekä merikonttien kuljetusta. Myös molempien päästötavoitteiden edistämiseksi on otettu yhteinen harppaus: merikonttien kuljetuksiin on otettu käyttöön biokaasuauto. Pitkäaikainen yhteistyö on sujunut mutkattomasti ja haasteiden eteen sattuessa ratkaisuista voidaan keskustella avoimesti.

Kokonaisvaltaista kuljetuspalvelua

Tarkkalan ja Koskisen välisessä yhteistyössä voidaan puhua laajasta kuljetuskokonaisuudesta, joka tarvitsee toimiakseen tarkkaa ajojärjestelyä, laadukasta ja joustavaa kuljetusta sekä riittävän määrän sopivaa kalustoa. Suurin osa yhteistyöstä koostuu toiminnasta syntyvien sivutuotteiden, kuten hakkeen ja muun bioenergiana käytettävän raaka-aineen kuljetuksista. Kuljetamme rahtia sekä sisäisesti Koskisen toimipisteeltä toiselle että ulkoisesti heidän asiakkailleen.

Lisäksi vastaamme Koskisen merikonttien kotimaan rahtien kuljetuksista. Noudamme kontit satamasta, lastaamme rahdin Koskisella ja kuljetamme kontit takaisin satamaan. Konttien kuljetuksessa on käytössä pitkiä ja raskaampia HTC-yhdistelmiä, jolloin kerralla pystytään ajamaan kaksi isoa konttia mennen tullen. Kuljetusten lisäksi hoidamme myös Koskisen pienempien voimalaitosten siilopintojen valvontaa.

Pitkä yhteistyö laajeni nykyiseen malliinsa noin 5 vuotta sitten yritysoston myötä. Yhteistyö on kuitenkin sujunut mutkattomasti ja yhdessä keskustellen jo alusta alkaen.

“Yritysosto ei tuntunut meille hankalalta asialta. Lähdimme yhdessä Tarkkalan kanssa kehittämään yhteistoimintaa ja varmistimme, että molemmilla on tiedossa, mitä kokonaisuus pitää sisällään. Aloimme rakentaa yhteistyötä sillä näkökulmalla, että saadaan siitä hyvä ja toimiva. Ja molemminpuolin olemme olleet tyytyväisiä”, kertoo Koskisen Oyj:n logistiikkapäällikkö Mikko Kivimäki.

Samaa sanoo myös Tarkkalan toimitusjohtaja Petri Tarkkala:

“Yhteistyö toimii hyvin ja tekeminen on mutkatonta puolin ja toisin.”

Laadukas ajojärjestely, vaivaton, avoin kommunikaatio ja halu kehittyä ovat onnistuneen yhteistyön avaimia

Koska autoja on iso määrä ajossa etenkin sivutuoterahtien osalta, ajojärjestelyllä on erityisen iso merkitys kuljetusten sujuvuudessa ja onnistumisessa. Kivimäen mukaan Tarkkalan vahvuus löytyy nimenomaan tehokkaasta kaluston hyödynnettävyydestä, mikä on tärkeä asia myös vastuullisuuden näkökulmasta.

“Tarkkala suunnittelee omat rahtinsa tarkasti ja pystyy hyödyntämään kalustoaan tehokkaasti, mikä on tärkeää myös ympäristön näkökulmasta. Hyvällä suunnittelulla hiilijalanjälki pienenee kaikille asiakkaille ja tällöin myös myytävien tuotteiden hiilijalanjälki pienenee. Tarkkalalla ei ole sellaista “tyhjänä takaisin” -mentaliteettia, vaan he pyrkivät ajamaan sellaisia reittejä, joissa siirtymät tyhjinä ovat mahdollisimman lyhyitä.”

Lisäksi Kivimäki nostaa onnistumisen avaimiksi toimitusvarmuuden ja avoimen kommunikaation myös haastavissa tilanteissa. Hänen mukaansa Tarkkalan kanssa keskustelu on avointa ja haastavistakin asioita voidaan keskustella asiallisesti ja rakentavasti. Kyky ja halu kehittyä ja uudistua sekä hoitaa asiat aina ensisijaisesti asiakkaalle parhaalla tavalla ovat Kivimäen mukaan valttikortteja.

“Tarkkala hoitaa rahdit aina sovitulla tavalla ja tämä tuo meidän tekemiseemme helppoutta. Se luo turvallisuuden tunnetta siitä, että asiat tulee hoitumaan, kuten on sovittu. Toisaalta myös muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti ja haetaan ratkaisuja siihen, miten asiat saataisiin hoidettua. Tarkkala osaa nähdä asiat ennen kaikkea asiakkaan näkökulmasta ja he haluavat myös kehittää omaa toimintaansa. He hoitavat työnsä hyvin kokonaisvaltaisesti ja lisäarvo näkyy ennen kaikkea tyytyväisissä asiakkaissa – onnistunut kuljetus on käyntikortti asiakkaan suuntaan”, hän kertoo.

Koskisen Oyj sitaatti

Biokaasuautolla kontit liikkuvat ympäristöystävällisemmin

Toimiva ja avoin yhteistyö mahdollistaa helpommin myös uudet kokeilut. Olemme ottaneet Koskisen merikonttien kuljetuksiin käyttöön biokaasuauton. Tarkoituksena on tutkia ja seurata, millainen elinkaari ja hiilijalanjälki biokaasulla kulkevalla autolla on verrattuna dieselautoon. Koskisen haluaa edistää uusien käyttövoimamuotojen käyttöönottoa sekä vastuullisempaa toimintaa. He haluavat olla Tarkkalan tapaan etupäässä kokeilemassa uusia innovaatiota, seurata alan kehitystä ja kannustaa myös alihankkijoita uusien käyttövoimamuotojen pariin.

“Koskisella oli kiinnostusta lähteä tutkimaan vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja ja koimme, että biokaasuautolla voisi olla hyvä lähteä liikenteeseen, sillä myös tankkausverkosto sopi auton reitille hyvin. Kaasuntankkausverkosto ei ole vielä kovin laaja, mutta tähän se sopii. Biokaasulla liikkuva auto tukee myös Koskisen päästövähennystavoitteita”, kertoo Petri Tarkkala biokaasuauton hankkimisesta.

Mikko Kivimäen mukaan on hienoa, että Tarkkala ei vain seuraa, mitä kentällä tapahtuu, vaan on myös itse alkanut hankkia kalustoa, testata erilaisia vaihtoehtoja ja pienentää hiilijalanjälkeään. Uusien käyttövoimavaihtoehtojen selvittämisessä mennään samaa matkaa.

“Pidän Tarkkalan osalta tärkeänä onnistumisena sitä, että heillä on kykyä uudistua ja kasvaa. Lisäksi ollaan oikeasti mukana eturintamassa, eikä vain seurailijana – sanojen ja lupausten lisäksi on myös tekoja.”

 

Kuljetukset Tarkkalan tarkkuudella. Lue lisää kuljetuspalveluistamme!