Ajankohtaista

Takaisin

Tarkkalan Kuljetus Oy keskittää liiketoiminnot omiin liiketoimintayhtiöihin 1.6.2024 alkaen

Tarkkalan Kuljetus Oy:n konsernirakenteessa astuu voimaan muutoksia kesäkuusta alkaen. Aikaisemmin kuljetusliiketoimintamme ovat toimineet kahden yhtiön alla. Nyt liiketoiminnot keskitetään yhden emoyhtiön ja kolmen tytäryhtiön, Tarkkala Logistiikka Oy:n, Tarkkala Tehdaspalvelut Oy:n ja Tarkkala Terminaalit Oy:n, alle. Konsernin emoyhtiönä toimii Tarkkalan Kuljetus. Muutoksilla ei ole vaikutusta päivittäiseen toimintaan, mutta hallintoomme ne tuovat selkeyttä sekä varmistavat entistä paremman asiakkaidemme palvelun.

Tarkkalan Kuljetus Oy:n kuljetusliiketoiminta siirretään liiketoimintasiirrolla yhtiön 100-prosenttisesti omistamaan tytäryhtiöön Tarkkala Logistiikka Oy:hyn. Samoin myös yhtiön nykyinen tehdaspalveluliiketoiminta siirretään liiketoimintasiirrolla yhtiön 100-prosenttisesti omistamaan tytäryhtiöön Tarkkala Tehdaspalvelut Oy:hyn. Molemmat liiketoimintasiirrot toteutetaan 1.6.2024. Tarkkala Terminaalit jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.

1.6.2024 alkaen Tarkkalan Kuljetus Oy:n nykyinen liiketoiminta on jaettu kolmeen yhtiöön:

Kuljetusliiketoiminta: 
Tarkkala Logistiikka Oy
Y-tunnus 0607814-0
ALV-tunniste FI06078140

Tehdaspalveluliiketoiminta:
Tarkkala Tehdaspalvelut Oy
Y-tunnus 3439263-9
ALV-tunniste FI34392639

Terminaali- ja varastointipalveluiden liiketoiminta:
Tarkkala Terminaalit Oy
Y-tunnus 1548499-2
ALV-tunniste FI15484992

Muutoksilla selkeyttä hallintoon ja kohti kestävää kasvua

Liiketoimintasiirtojen jälkeen Tarkkalan Kuljetus Oy tulee toimimaan Tarkkala-konsernin emoyhtiönä.

– Konsernirakenteen muutos tuo Tarkkalalle selkeyttä hallintoon ja varmistaa meille entistä paremman asiakkaidemme palvelun sekä kestävän kasvun mahdollisuudet myös tulevaisuudessa, kertoo toimitusjohtaja Petri Tarkkala.

Tarkkalan Kuljetus Oy:n kuljetus- ja tehdaspalvelupalveluliiketoiminnat jatkuvat tytäryhtiöissä entiseen tapaan eikä sopimusten sisältöön tai yhtiöiden päivittäiseen toimintaan tule muutoksia.

– Liiketoimintasiirto ei vaikuta kuljetus- ja tehdaspalveluliiketoimintojen käytännön toimintaan eikä työntekijöiden asemaan. Nykyisen Tarkkalan Kuljetus Oy:n asioita hoitavat henkilöt pysyvät samoina kuin ennenkin.

Uudet laskutustiedot

Yhtiöllemme tuleviin laskuihin, jotka kohdistuvat 1.6.2024 jälkeiseen aikajaksoon, pyydämme muuttamaan liiketoimintakokonaisuuskohtaisesti oikean Y-tunnuksen.

Tarkkala Tehdaspalvelut Oy:n verkkolaskutustiedot ovat 1.6.2024 alkaen:

Verkkolaskuosoite: 003734392639
Operaattori: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH*
*Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan välittäjätunnukselle.

Tarkkala Logistiikka Oy:n verkkolaskutustiedot 1.6.2024 säilyvät ennallaan:

Verkkolaskuosoite: 003706078140
Välittäjä: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH*
*Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan välittäjätunnukselle.

Tarkkala Terminaalit Oy:n verkkolaskutustiedot 1.6.2024 säilyvät ennallaan:

Verkkolaskuosoite: 003715484992
Välittäjä: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH*
*Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan välittäjätunnukselle.

Lisätietoja:

Petri Tarkkala, toimitusjohtaja
Tarkkalan Kuljetus Oy
petri.tarkkala@tarkkala.fi
p. 041 431 1010

Uusi konsernirakenne

Kuva konsernirakenteesta