Ajankohtaista

Takaisin

Kohti 100-vuotiasta Tarkkalaa

Tarkkalan Kuljetuksella ollaan aina haluttu olla edelläkävijöitä ja innovoida uutta. Näin tulee olemaan jatkossakin, kun suunnataan katseet kohti seuraavia vuosikymmeniä.

Viime vuonna 70-vuotispäiväänsä juhlistanut Tarkkalan Kuljetus on kääntänyt katseensa tulevaan ja kohti 100-vuotiasta Tarkkalaa. Tarkkalan tapauksessa se tarkoittaa uusien innovaatioiden kehittelyä ja edelläkävijyyttä sen sijaan, että tehdään niin kuin muutkin. Hereillä on oltava, sillä muutokset tapahtuvat nopeasti ja kasvun mahdollisuuksista on otettava kiinni.

Kuljetusalan suurimpia trendejä seuraavan vuosikymmenen aikana ovat todennäköisesti sähkö- ja polttokennokäyttöiset kuorma-autot, itsenäinen ajaminen ja älykkäät kuljetusratkaisut. Kehitys ottaa alalla nopeita harppauksia, joten uudistuksia voi olla luvassa lyhyelläkin aikavälillä.

Digitalisaatio on tosiaan iso trendi myös meidän alalla, ja me lähdemme innolla tutkimaan kaikkia uusia mahdollisuuksia, jotka auttavat yritystämme kehittymään ja kasvamaan”, Tarkkalan Kuljetuksen toimitusjohtaja Petri Tarkkala sanoo.

Tulevaisuuden teknologiaa

Sähkökäyttöiset henkilöautot ovat viime vuosina tehneet vahvan esiinmarssin markkinoille, eikä loppua ole näkyvissä. Alan murros tekee tuloaan myös kuljetusalalle, mutta Petri ei vielä näe sähköautojen näkyvän Tarkkalan tieliikenteessä ainakaan isossa mittakaavassa.

Uskon sähkökäyttöisten kulkuneuvojen yleistyvän meillä ensin tehdaspalveluissa käytettävissä työkoneissa. Tutkimme säännöllisesti erilaisia sähkövaihtoehtoja ja ne sopivatkin jo nyt joillekin lyhyille välimatkoille, mutta vielä emme pysty skaalaamaan niitä pidemmille reiteille”, hän sanoo.

Petri arvelee polttokennokäyttöisten autojen saapuvan Tarkkalan ajoneuvoarsenaaliin mahdollisesti joskus 2030-luvun tienoilla. Jos katsotaan vielä pidemmälle, kohti 100-vuotiasta Tarkkalaa, voidaan puhua todennäköisesti jo ajoneuvojen autonomisista ratkaisuista.

Kehitystä kestävältä pohjalta

Vastuullisuus ja ekologisuus nousevat yhä vahvempina teemoina esiin tulevaisuudessa. Petri kertoo, että Tarkkalalle yrityksenä, samoin kuin sen työntekijöille, on tärkeää tehdä töitä kestävältä pohjalta.

Tämän päivän ja tulevaisuuden vastuullisuustekoja ovat esimerkiksi polttoaineen käyttöä vähentävät tehokkaat ajoreittien suunnittelut, uudella moottoritekniikalla varusteltu tuore ja vähäpäästöinen kalusto, biodiesel ja muut uusiutuvista lähteistä valmistetut polttoaineet sekä erilaiset päästökompensaatiotuotteet.

Tarkkalalla pystytään seuraamaan asiakkaiden kuljetusten päästölukuja jopa kuormakohtaisesti. Näiden lukujen pohjalta voidaan asiakkaan kanssa yhdessä miettiä mahdollisia ratkaisuja esimerkiksi juuri päästökompensaatiotuotteisiin, kuten hiilinieluprojekteihin suomalaisten maa- ja metsänomistajien kanssa.

Asiakkaamme ovat entistä enemmän kiinnostuneita kuljetusten päästöistä, uusiutuvista raaka-aineista valmistetuista polttoaineista ja päästöjen kompensoinnista. Uskon meidän pikkuhiljaa lähestyvän hetkeä, jolloin yhä useammat yritykset lähtevät tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja ympäristön kuormituksen vähentämiseksi”, Petri kertoo.

Ei itselle, vaan asiakkaille

Tarkkalan tarjoamat tehdaspalvelut kasvoivat merkittävästi vuodenvaihteessa, kun yhteistyö pitkäaikaisen kumppanin Versowoodin kanssa laajentui myös tehtaan sisäisten palveluiden puolelle. Yhteistyö vahvistaa Tarkkalan asemaa tehdaspalveluiden osaajana ja on yritykselle merkittävä kasvu liiketoiminta-alueella, jonka markkina ja mahdollisuudet vain jatkavat laajenemistaan tulevaisuudessa.

Päädyimme kilpailutuksen jälkeen valitsemaan Tarkkalan Kuljetuksen tehtävään kokonaisarvioinnin perusteella. […] Meillä on heistä jo pitkäaikainen kokemus, ja välillämme vallitsee molemminpuolinen ymmärrys ja luottamus”, kommentoi tuolloin Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra.

Asiakaslähtöisyys on loistanut ja tulee jatkossakin loistamaan kirkkaana Tarkkalan tulevaisuudessa. Petrin mukaan työtä ei tehdä itselle, vaan nimenomaan asiakkaille. Avoimen keskusteluyhteyden ansiosta osapuolet pystyvät löytämään oikean tavan edetä ja syventämään yhteistyötään.

Meillä on pitkiä asiakassuhteita, joita ajattelemme enemmänkin jo kumppanuuksina. Ymmärtämällä toistemme tarpeita voimme liikkua samaan suuntaan ja luoda mahdollisuuksia aitoon yhteistyöhön. Kun pystymme luottamaan toisiimme, on asioillakin tapana järjestyä”, Petri kertoo.

“Kaikki lähtee siitä, millaiset työntekijät meillä on”

Tarkkalalla henkilökunnan vaihtuvuus on pientä ja työsuhteet pitkiä. Todisteena tästä jopa neljällä työntekijällä tulee kuluvana vuonna täyteen kunnioitettavat 25 työvuotta.

Työntekijöitä onkin aina pidetty Tarkkalalla suuressa arvossa, ja näin tulee olemaan jatkossakin. Henkilökunnan toiveita ja tarpeita kuunnellaan, ja hyvä keskusteluyhteys on säilynyt läpi kaikkien vuosien.

Tarkkalalla me kuuntelemme toisiamme. Haluan työnantajana pitää huolen, että kellään ei ole kynnystä ottaa meihin yhteyttä vaan he kokevat, että johtoa on helppo lähestyä ja että me pidämme lupauksistamme kiinni”, Petri sanoo.

Tarkkalalla työntekijät ovat ylpeitä siitä mitä tekevät. Työpaikalla vallitsee hyvä henki, josta on Petrin mukaan kiittäminen juuri työntekijöitä.

Kaikki lähtee siitä, millaiset työntekijät meillä on. Heidän työssään pysyy tekemisen jämäkkyys ja ammattiylpeys mukana – että kun tehdään töitä, niin tehdään ne myös kunnolla. Uskon, että tämän ajatusmaailman ansiosta asiakkaat pitävät meitä luotettavana ja ketteränä toimijana”, hän pohtii.

Muutoksen mahdollisuudet

Etulinjassa kulkeminen vaatii nopeita liikkeitä ja uudistumisen halua. Kasvupyrähdyksissä on aina omat haasteensa, mutta hyvin valmistautumalla pystytään pikaisestikin sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin.

Vaikka tulevaisuudessa onkin paljon kysymysmerkkejä, näkee Petri Tarkkala yrityksen olevan positiivisten kasvun mahdollisuuksien äärellä.

Muutoksessa mitataan yrityksen sopeutumiskykyä siihen, miten tulevaisuudessa pysytään pelissä mukana. Meillä on mahdollisuus kasvaa alalla ja pysyä taloudellisesti siinä kunnossa, että pystymme jatkossakin tekemään työmme luotettavasti ja näin pysyä alan kehityksessä mukana”, hän päättää.