Ajankohtaista

Takaisin

Kuljetuspalvelut käytännössä – kuinka metsäteollisuuden kuljetukset rullaavat Tarkkalalla?

Kerroimme aiemmassa blogissamme tehdaspalveluiden arjesta, mutta mille näyttää arki kuljetuspalveluiden puolella? Ajamme vuosittain yli 5,5 miljoonaa kilometriä kuljettaen metsä- ja energiateollisuuden sivuvirtoja, kuten haketta, purua, kuorta, sahatavaraa ja kierrätyspuuta. Kuinka me pidämme kuljetuspalveluiden palikat kasassa ja huolehdimme hyvin rullaavasta palvelusta?

Tarkkalan metsäteollisuuden kuljetukset ajossa

Mitkä kuljetuspalvelut?

Me Tarkkalalla olemme erikoistuneet etenkin metsäteollisuuden sivutuotteiden sekä bio- ja kierrätyspolttoaineiden maantiekuljetuksiin. Asiakkaitamme ovat erityisesti eri kokoiset sahat ja energialaitokset. Ensimmäinen ja tärkein lähtökohta kuljetuspalveluissa on tietysti saada toivotut tuotteet perille loppukäyttäjille ehjänä ja sovitussa aikataulussa. Kuten tehdaspalveluidenkin puolella, myös kuljetusten sujuvuus pitää osaltaan huolen siitä, että asiakkaidemme tuotanto pyörii tehtailla keskeytyksettä, eivätkä varastot tule liian täyteen esimerkiksi hakkeesta tai purusta. Muun muassa tarkasti tehdyllä ajojärjestelyllä, laadukkaalla ja toimivalla kalutolla, siilopintojen valvonnalla sekä huolellisella lastauksella ja kuorman purkamisella saadaan työt sujumaan ja tuotteet luotettavasti perille.

Tarkkalan kuljetuspalveluiden rekka ajossa

 

Ajojärjestely on toimivien maantiekuljetusten perusta

Ilman ajojärjestelyä kuljetuspalveluiden pakka ei pysyisi kasassa. Kaikki lähteekin liikkeelle asiakkaamme tuotannon ja tilausten mukaisesta kuljetus- ja aikataulusuunnittelusta. Ajojärjestely on muuttuvien palikoiden kasassa pitämistä vuorokauden ympäri. Tarkkalalla ajojärjestelijänä toimiva Matias Kulhoranta kuvaileekin työtään sanalla “reagointi”

“Aamu alkaa yleensä sillä, että katsotaan missä maailma niin sanotusti makaa: mitä on tapahtunut yön aikana, millaiset ovat siilopintojen täyttöasteet ja tarkistetaan, millaisia muutoksia ajo-ohjelmiin tarvitaan. Päivällä katsotaan iltavuoron autojen ajo-ohjelmat valmiiksi ja aletaan valmistella seuraavaa päivää. Lisäksi paljon vastaillaan puheluihin ja sähköposteihin sekä reagoidaan tehtaiden käymisiin, mahdollisiin ongelmiin ja muuttuviin aikatauluihin.”

Ajojärjestelijät ottavat huomioon asiakkaan ja kuljettajien aikataulut sekä määrittävät optimaalisimmat ajoreitit. Myös ennakointitaitoja tarvitaan, sillä tilanteet muuttuvat, eikä aina tiedä varmaksi, mitä tapahtuu seuraavana päivänä – hyviä arvauksia tosin voi tehdä. Muutoksia tulee ja me elämme niiden mukana! Tarkkalalla ajojärjestelijät työskentelevät kolmen viikon kierrossa: yksi viikko tehdään töitä normaalien toimistotyöaikojen mukaan, seuraava viikko päivystetään vuorokauden ympäri ja kolmas viikko pidetään vapaata.

Käytännössä ajojärjestelyä tehdään sähköisten järjestelmien kautta: ajojärjestelijä suunnittelee kuormat, lähettää autoihin tiedot suunnitelluista kuljetuksista, tekee niihin tarvittaessa muutoksia sekä seuraa tilannetta. Laadukkaalla ja suunnitelmallisella ajojärjestelyllä saadaan ajosta tehokasta ja tätä kautta myös vähäpäästöisempää, läpinäkyvämpää ja turvallisempaa. Kokonaistaloudellisuus ja -tehokkuus saadaan siitä, että kuljetukset suunnitellaan tehokkaasti hyödyntäen meno-paluu -kuljetusten mahdollisuutta.

Tarkkalan ajojärjestelijät työssä

Kuljettajien arki sisältää nykyään paljon muutakin kuin ajamista

Kuljettajamme työskentelevät meillä 12-tuntisella vuorokierrolla, jossa aamuvuoro lähtee ajamaan aamuyöstä ja lopettelee iltapäivästä, jolloin yövuoro lähtee liikkeelle. Ajojärjestely antaa kuskeillemme ajojärjestelmän kautta ohjeet siitä, mitä kyseisellä vuorolla tuleman pitää. Kuljettaja näkee järjestelmässä suunnitellut reitit, tuotteet ja ohjeet lastaus- ja purkupaikkoihin. Kuljettaja myös kirjaa kuormien painotiedot järjestelmään, josta ne siirtyvät laskutukseen. Isona osana kuljettajien arkea onkin erilaisten järjestelmien käyttö ja omaksuminen. Niin meillä, asiakkaillamme kuin asiakkaidemme asiakkailla on käytössä erilaisia tietojärjestelmiä, joita käytetään päivittäin. Erilaiset ohjeet ja muutokset ovat osa arkea, joten myös kuskeilla on paljon informaatiota käsiteltävänään.

Itse ajamisen lisäksi oleellisena tehtävänä on myös kuormien lastaaminen ja purkaminen. Purkupaikoilla jäljet siivotaan ennen seuraavaan kohteeseen siirtymistä, jotta seuraavan kuljettajan on mukava tulla purkamaankuormansa ja asiakkaan tilat pysyvät siisteinä. Siisteyden merkitys korostuu, sillä useinkaan purkupaikoilla ei ole läsnä asiakkaamme työntekijöitä. Joskus kuormasta saatetaan ottaa myös näytteitä laadun varmistamiseksi. Kuljettajan työ sisältää siis nykypäivänä paljon muutakin kuin pelkästään ajamista!

Koska metsäteollisuuden sivutuotteiden kuljetusten kanssa eletään pitkälti ennusteiden, muutosten ja sen hetkisen tilanteen mukaan, ei kuljettajamme vielä välttämättä tiedä ennen vuoronsa alkua sitä, minne tie tulee viemään. Yksi arvoistamme on joustavuus, ja sitä haluamme korostaa niin asiakkaidemme kuin kuljettajiemme suuntaan – puolin ja toisin.

Tarkkalan auto purkamassa kuormaaTarkkalan auto purkamassa kuormaa

Maantiekuljetuksissa tärkeintä ovat toimitusvarmuus sekä näkymätön, laadukas palvelu

Jos tehdaspalveluissa on tärkeää olla asiakkaalle mahdollisimman näkymättömissä, sama pätee myös kuljetuksiin. Kun meistä ei kuulu, voi asiakas luottaa siihen, että hommat hoituu ja toimitusvarmuus pitää. Tällöin asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa kuljetusten setvimiseen, vaan hän voi keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Toimitusvarmuuden lisäksi tiiviillä kumppanuudella, siisteydellä, laadukkaalla ja tarkoitukseensa sopivalla kalustolla sekä turvallisuusohjeiden noudattamisella saadaan aikaan laadukasta ja luotettavaa sekä arvoa tuottavaa kuljetuspalvelua.

Matias Kulhoranta nostaa onnistumisen avaimeksi myös saumattoman tiimipelin ja hyvän porukan:

“Ajojärjestely tekee sen taustatyön, mutta täytyy olla luotettava porukka myös autojen ratissa, sillä yhtäkään kuormaa ei ajeta perille ilman kuljettajia. Hyvä palvelu syntyy saumattomasta yhteistyöstä ajojärjestelyn ja kuljetuksen välillä. Meillä on loistava tiimi!”

Kuormat luotettavasti ja laadukkaasti paikasta a paikkaan b? Käy tutustumassa kuljetuspalveluihin vielä lisää palvelusivuillamme tai ota suoraan yhteyttä!