Ajankohtaista

Takaisin

Tarkkalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla myös vuonna 2023

Toteutamme vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn, jolla keräämme asiakkaidemme kokemuksia ja ajatuksia yhteistyöstä kanssamme. Vuoden 2023 kyselyn avoimissa kohdissa korostuivat etenkin turvallisuuden, vastuullisuuden ja työntekijäkokemuksen merkitys asiakaskokemukseen. Voimme olla erittäin tyytyväisiä myös jo ennestään erinomaisella tasolla olleen NPS-luvun kasvusta.

Tarkkalan työntekijät keskustelevat

Sanansa mittainen kuljetusalan kumppani

Joka vuosi toteutamme ulkopuolisen tahon toteuttaman asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka kautta selvitämme asiakkaidemme kokemuksia ja ajatuksia meidän kanssamme toimimisesta. Kyselyssä selvitetään mielipiteitä muun muassa palveluidemme laajuudesta, joustavuudesta, ongelmatilanteiden ratkomisesta sekä kyvystämme pitää lupaukset. Verrattuna viime vuoden kyselyyn saimme hyvin samankaltaisia arvioita, mutta etenkin NPS-luvun kasvu ja vuoden aikana kehittämiemme teemojen vaikutus näkyi tänä vuonna positiivisella tavalla vastauksissa.

Meille tärkeitä arvoja ovat etenkin vastuullisuus, luotettavuus ja joustavuus. Tämän takia oli ilo lukea, että kaikkein korkeimmat arviot olimme kyselyssä saaneet joustavuudesta. Asteikolla 0-100 arviomme tässä kategoriassa oli 90,4. Kuten sanomme, haluamme olla joustava kumppani niin työntekijöillemme kuin asiakkaillemmekin. Lähtökohtaisesti haluamme lähestyä muuttuvia tilanteita aina vaihtoehtoisten ratkaisujen näkökulmasta, eikä heti suoraan kielteisellä asenteella.

“Kiitos hyvästä ja joustavasta palvelusta, täsmällisyydestä, sekä selkeästä viestinnästä!”*

Myös ongelmatilanteiden ratkaisusta sekä lupausten pitämisestä saimme erityisen hyvää palautetta (arvosanat 88,7 sekä 89,3). Haluamme olla sanamme mittainen kumppani, joten pyrimme aina järjestämään asiat niin, että ratkaisu on kaikkien osapuolten kannalta paras. Tahdomme, että kanssamme on helppoa toimia ja keskustella – myös haastavissa tilanteissa.

Kaiken kaikkiaan myös muista osiosta saimme erittäin hyvät arviot ja marginaalit parhaiden osioiden välillä olivat erittäin pieniä: luvut kategorioissa kokonaistyytyväisyys, vastaavatko palvelut odotuksia ja palveluiden laatu olivat 87,4; 87,4 sekä 86,7 (asteikolla 0-100).

>> Tarkkalaisuuden ytimessä – Tarkkalan arvot koostuvat vastuullisuudesta, luotettavuudesta ja joustavuudesta

Turvallisuuteen, vastuullisuuteen ja työntekijäkokemukseen panostaminen näkyy myös ulospäin

Olemme viimeisen vuoden aikana panostaneet etenkin sisäisen viestinnän ja yrityskulttuurin, vastuullisuuden ja työturvallisuuden kehittämiseen, ja tämä työ on kyselyn perusteella näkynyt asiakkaillemme myös ulospäin. Koemmekin, että hyvä palvelu rakentuu aina sisältä ulospäin: kun työntekijämme voivat sitoutua yritykseen ja tietävät, mikä on tärkeää, mitä heiltä odotetaan ja miten haluamme toimia, näkyy se oikealla tavalla myös ulospäin asiakkaidemme suuntaan. Tapaamme sanoa, että vaikka rahti kulkee, mennään meillä silti aina ihminen, ei firma edellä.

Näin asiakkaamme kommentoivat heille merkityksellisiä teemoja:

  • “Yhteistyö sujuu erinomaisesti, hienosti ja ennakoiden hoidettu esim, työturvallisuus- ja vastuullisuusasiat.”*
  • “Hyväksi todettua mallia ei kannata rikkoa. Teillä on sitoutunut ja ratkaisuhakuinen henkilökunta. Oikea tapa johtaa ja välittää henkilöstöstä. Se välittyy hyvänä asiakaskokemuksena meille.”*
  • “Toiminta on joustavaa ja työntekijästä selvästi välitetään ja heistä pidetään huolta. Se nostaa selvästi työmotivaatiota ja samalla työn laatua.”*

>> Lue blogi viime vuoden asiakastyytyväisyyskyselyyn liittyen

NPS-luku kasvanut hienosti viime vuodesta

Jo vuoden 2022 kyselyssä saimme NPS-luvuksemme erinomaisen tuloksen 85. Iloksemme vuoden 2023 kyselyssä NPS-lukumme on noussut niin ikään upeaan lukemaan 90!

Net promoter score eli NPS-luku antaa arvokasta dataa siitä, kuinka tyytyväisiä yrityksen palveluihin ollaan. Sillä mitataan sitä, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi yrityksen palvelua jollekin toiselle henkilölle, esimerkiksi kollegalle tai ystävälle. NPS-luku voi sijoittua -100:n ja +100:n välille, jolloin -100 tarkoittaa, että kukaan ei suosittele yritystä ja +100 sitä, että yrityksellä ei ole arvostelijoita. Retently-sivuston mukaan logistiikka- ja kuljetusalalla tyypillinen NPS-luku vuonna 2024 on 40, joten meidän kohdallamme voidaan puhua erinomaisesta tuloksesta. Toisin sanoen lähes kaikki asiakkaamme ja heidän edustajansa voisivat suositella meitä yhteistyökumppanina.

“Yhteistyö on sujunut esimerkillisen hyvin.”*

Tarkkala NPS 2023

Kiitos asiakkaillemme kyselyyn vastaamisesta sekä luottamuksesta! Me jatkamme työtä sujuvan palvelun sekä sen kehittämisen eteen jatkossakin!

Onko tehdas- tai kuljetuspalveluiden ulkoistaminen ajankohtaista? Tutustu oppaaseemme ja ota yhteyttä, niin katsotaan paras palveluratkaisu juuri teille.

*suora lainaus asiakkaan kommentista asiakastyytyväisyyskyselyssä.